Προκηρύξεις


Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μια θέση προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Γυμνάσιο Γαλατά  (23/01/2018)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να διαβάσετε για την Προκήρυξη-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μια θέση προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Γυμνάσιο Γαλατά

Προκήρυξη-Πρόσκληση ενδιαφέροντος.pdf

Ανακοίνωση προκήρυξης προσωπικού καθαριότητας.pdf

Αίτηση πρόσληψης καθαρίστριας.pdf