Προκηρύξεις


Πίνακες κατάταξης προσωπικού καθαριότητας στο Κ.Υ. Γαλατά και Π.Ι. Μεθάνων και Δρυόπης, Καρατζά  (19/01/2018)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να δείτε τους Πίνακες κατάταξης προσωπικού καθαριότητας στο Κ.Υ. Γαλατά και Π.Ι. Μεθάνων και Δρυόπης, Καρατζά

Περιφερειακά Ιατρεία Δρυόπης και Καρατζά.pdf

Περιφερειακό Ιατρείο Μεθάνων.pdf

Κέντρο Υγείας Γαλατά.pdf

Πίνακας απορριπτέων Περιφερειακό Ιατρείο Μεθάνων.pdf