Προκηρύξεις


Προμήθεια τεσσάρων (4) μονάδων επεξεργασίας νερού Δ.Ε Τροιζηνίας-Μεθάνων για τις κάτωθι γεωτρήσεις: Κόλλια Γαλατά - Μεγάλο Ποτάμι Γαλατά - Τακτικούπολη - Κόλλια Τροιζήνας  (05/01/2018)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να διαβάσετε για την προμήθεια τεσσάρων (4) μονάδων επεξεργασίας νερού  Δ.Ε Τροιζηνίας-Μεθάνων για τις κάτωθι γεωτρήσεις: Κόλλια Γαλατά - Μεγάλο Ποτάμι Γαλατά - Τακτικούπολη - Κόλλια Τροιζήνας

Σχέδιο διακήρυξης.pdf

Περίληψη διακήρυξης.pdf

Μελέτη προμήθειας.pdf

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας.pdf

Απόσπασμα από τα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής.pdf

Απόσπασμα 2 από τα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής.pdf