Προκηρύξεις


Ανακοίνωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού  (09/12/2017)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να διαβάσετε την Ανακοίνωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Παράρτημα ανακοινώσεων.pdf

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.pdf

Πρακτικό ανάρτησης.pdf