Προκηρύξεις


Ανακοίνωση για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) για την περίοδο 2017-2018  (10/11/2017)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να διαβάσετε την Ανακοίνωση για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση των  προγραμμάτων Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) για την περίοδο 2017-2018

Ανακοίνωση για σύναψη.pdf

Υπεύθυνη δήλωση 1.pdf

Υπεύθυνη δήλωση 2.pdf