Προκηρύξεις


Ανακοίνωση προκήρυξης προσωπικού καθαριότητας 2017 από τη Σχολική Επιτροπή  (22/09/2017)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να διαβάσετε την ανακοίνωση προκήρυξης προσωπικού καθαριότητας 2017 από τη Σχολική Επιτροπή

Ανακοίνωση προκήρυξης προσωπικού καθαριότητας 2017.pdf

Προκήρυξη προσωπικού καθαριότητας 2017.pdf

Αίτηση πρόσληψης καθαρίστριας.pdf

Υπεύθυνη δήλωση για καθαρίστρια νηπιαγωγείου Γαλατά.pdf

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας.pdf