Προκηρύξεις
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία - πυρασφάλεια)
(30/06/2022)

...

 

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία - πυρασφάλεια)
(20/06/2022)

...

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης 100 τ.μ. (Πλαζ θέση Νησάκι) για την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών για την τριετία 2022-2024
(18/05/2022)

...

 

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού)
(04/05/2022)

...

 

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία - πυρασφάλεια) του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων
(29/04/2022)

...

 

Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση Σχολικών κυλικείων
(07/04/2022)

...

 

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(01/02/2022)

...

 

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ»
(31/12/2021)

...

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ»
(21/12/2021)

...

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
(16/12/2021)

...

 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη