Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ενημέρωση δικαιούχων σχετικά με τις υποχρεώσεις Δικαιούχων ΔΥΠΑ- επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης ΤΑΑ  (18/05/2023)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 16747 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 241/2021 και τη χρηματοδοτική συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Nόμος 4822/2021), όλοι οι αποδέκτες χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν υποχρεώσεις ως προς την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή.


Οι υποχρεώσεις αυτές, κωδικοποιούνται στον Οδηγό Επικοινωνίας για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΑ εδώ.


Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως δικαιούχοι σε προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης τα οποία υλοποιούνται από τη ΔΥΠΑ στο πλαίσιο της δράσης 16747 – Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ως αποδέκτες χρηματοδότησης έχουν σχετικές υποχρεώσεις.


Τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης 16747 στα οποία έχουν ενταχθεί οι δικαιούχοι είναι τα κάτωθι:


➢ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας»


➢ «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών»


➢ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες»


➢ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.


Για διευκόλυνση των δικαιούχων, οι υποχρεώσεις τους συνοψίζονται ως εξής:


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ


Σε θέση που είναι σαφώς ορατή στο κοινό (πχ είσοδος επιχείρησης/επαγγελματικού χώρου) τοποθετείται τουλάχιστον μία έντυπη αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με πληροφορίες σχετικά με τη δράση και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Επισυνάπτεται πρότυπο αφίσας έτοιμο προς χρήση (εκτύπωση ή ηλεκτρονική προβολή).ΣΗΜΑΝΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου (αν υπάρχει), τοποθετείται η οπτική ταυτότητα του Ελλάδα 2.0 που αποτελείται από το έμβλημα της Ένωσης και τη σχετική δήλωση χρηματοδότησης «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς και πληροφορίες για τη δράση.


Για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, μπορεί να γίνει χρήση του προτύπου αφίσας σε μέγεθος ευανάγνωστο ή αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος θα πρέπει τουλάχιστον να εμφανίζεται η οπτική ταυτότητα (επισυνάπτεται σχετικό banner).
Η σήμανση θα πρέπει μέσω υπερ-σύνδεσης να παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Ελλάδα 2.0 https://greece20.gov.gr.


Σε περίπτωση που υλοποιούνται ενέργειες επικοινωνίας ή παράγεται υλικό που ενδεχομένως δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν ή στον Οδηγό Επικοινωνίας, τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Οδηγό ή ενημερώνεται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για παροχή συγκεκριμένων οδηγιών (rrfa_communication@minfin.gr)


Πατήστε για να διαβάσετε σε pdf τις οδηγίες εδώ