Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)  (17/02/2023)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ. 128089/13-12-2022 έγγραφο τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 γεννημένοι το έτος 2005, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 από 02 Ιανουαρίου του 2023 έως 31 Μαρτίου του 2023.


Τα σχετικά έγγραφα με οδηγίες για την απογραφή από την Στρατολογία μπορείτε τα παραλάβετε από το Δημοτολόγιο του Δήμου μας.


Η στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.


Πατήστε το παρακάτω pdf αρχείο για την ενημερωσή σας


Προσέλκυση - Επιλογή Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού 2005.pdf