Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Η νέα Δημοτική Αρχή, επανέφερε και με νόμιμες διαδικασίες υλοποιεί ένα σημαντικό έργο για το Δήμο μας. Τη διαδικασία δημοπράτησης που είχε επιλέξει η προηγούμενη Διοίκηση, την ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για λογούς νομιμότητος  (23/06/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 23-06-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ,  ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.


ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ  ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ»


Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να τηρεί τις δεσμεύσεις της για νομιμότητα και διαφάνεια, ενεργώντας σύμφωνα και εναρμονισμένα με τους Κανόνες Δικαίου και με αμετάκλητο στόχο το μέγιστο δυνατό όφελος για το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.


Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 12-05-2020, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ώστε να παραταθεί η ισχύς της απόφασης, για τη χρηματοδότηση (με 600.000,00€) του έργου  «επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των δημοτικών οδών μετά τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξε το Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων», καθώς και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να παραταθεί η ισχύς της απόφασης, για τη χρηματοδότηση (με 300.000,00€) του ιδίου έργου.


Υπενθυμίζεται ότι, η απελθούσα Δημοτική Αρχή, προσέφυγε, για την ανάθεση του εν λόγω έργου, στην κατ’ εξαίρεση εφαρμοζόμενη «διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης».


Τονίζεται ότι, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στις 15-07-2019, ενώ είχε χάσει στις Αυτοδιοικητικές εκλογές, ψήφισε τους όρους της διακήρυξης του συγκεκριμένου έργου, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 25η-07-2019. Προσφορών, που μπορούσαν να καταθέσουν μόνο οι τρεις οικονομικοί φορείς, που  είχαν προσκληθεί από την Δημοτική αρχή του κ. Καραγιάννη. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, εμφανίστηκε και τέταρτος οικονομικός φορέας, που μετά από εισαγγελική παραγγελία θέλησε να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία, αλλά κατ’ εντολή του τέως Δημάρχου, η επιτροπή διαγωνισμού δεν έκανε δεκτή την συμμετοχή του.


Για τη συγκεκριμένη διαδικασία, στον προσυμβατικό έλεγχο, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ , καθώς έκρινε ότι ο χρόνος που εξοικονομήθηκε με την επιλογή αυτού του τρόπου δημοπρασίας, δεν ήταν σημαντικός και αποδείχθηκε, κατόπιν εξέτασης στοιχείων και σύμφωνα με σχετικές διατάξεις νόμων, ότι ήταν δυνατή η διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού.


Με μέριμνα της νέας Δημοτικής Αρχής, εξασφαλίστηκε παράταση του χρόνου ισχύος για τη χρηματοδότηση του έργου, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ και ακολουθώντας  όλες τις Προβλεπόμενες - Νόμιμες Διαδικασίες, επανεκκινήθηκαν οι διαδικασίες Δημοπράτησης, με ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να τηρηθούν οι αρχές της Διαφάνειας.


Στον προσυμβατικό έλεγχο της διαδικασίας που ακολούθησε η νέα Δημοτική Αρχή, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΘΕΤΙΚΑ και αφού έγιναν με ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ όλες οι απαιτούμενες διεργασίες, κρίθηκε ως Ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 35%.


Τονίζεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος που είχε αναδειχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία που είχε ακολουθήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ήταν η «ΛΑΖΑΡ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 15,05%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν συμμετείχε στον Ανοικτό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε από την σημερινή Δημοτική Αρχή!!!!


Στις 26-05-2021 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου κ. Σπύρου Πολλάλη, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και της «ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.», με συνολικό ποσό συμβατικής αμοιβής τα 586.463,02€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και διάρκεια σύμβασης τους 6 μήνες.


Διευκρινίζεται ότι, το έργο αφορά παρεμβάσεις σε 35 θέσεις – σημεία του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, για την αποκατάσταση Δημοτικών και Αγροτικών οδών, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητά τους, μικρές λιμενικές αποκαταστάσεις, στεγανοποίηση της στέγης του Γυμνασίου Γαλατά και ένα σημειακό υδραυλικό έργο στην Λουτρόπολη Μεθάνων.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 900.000€ (με Φ.Π.Α.), με τα 600.000€ να προέρχονται από χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα 300.000€ από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών.