Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, που υποβλήθηκε από τον Απρίλιο του 2021, στις αρμόδιες αρχές, δρομολογήθηκε η διαδικασία για τον οριζόντιο εμβολιασμό κατά της νόσου Covid-19, για τους Πολίτες του Δήμου μας  (05/06/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,  Γαλατάς, 05-06-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, που υποβλήθηκε από τον Απρίλιο του 2021, στις αρμόδιες αρχές, δρομολογήθηκε η διαδικασία για τον οριζόντιο εμβολιασμό κατά της νόσου Covid-19, για τους Πολίτες του Δήμου μας.


Για τούτο, ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας, που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας, για καθολικό εμβολιασμό όσων Πολιτών επιθυμούν. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, που είχαμε από τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ο εμβολιασμός όσων Πολιτών επιθυμούν, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα γίνει με το μονοδοσικό εμβόλιο της ¨Johnson & Johnson¨.


Επισημαίνεται ότι, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, ζήτησε να ληφθεί μέριμνα, με βάση τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τη δυσκολία μετακίνησης πολλών κατοίκων, ώστε ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός σημεία εμβολιασμού.


Η τελική εκτίμηση για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδιασμού θα γίνει, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι επιμέρους παράμετροι, με στόχο τη διευκόλυνση των Πολιτών και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της δράσης.


Καλούνται, όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν, να δηλώσουν συμμετοχή,  έως την Πέμπτη 10/06/2021, στα τηλέφωνα

1. Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά: 22980-42211 & 43738 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Δημοτικό Κατάστημα Μεθάνων: 22980-93080 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)
3. Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Λεσιώτης: 6979078182
4. Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Αναστασιάδης: 6942972810
5. Εντεταλμένη Σύμβουλος θεμάτων Υγείας. Μαρία Μέλλου: 6974790096


Η δήλωση συμμετοχής περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση των κάτωθι στοιχείων:

1. Ονοματεπώνυμο.
2. ΑΜΚΑ.
3. Τηλέφωνο επικοινωνίας.
4. Περιοχή διαμονής.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ