Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αρ. 140/106513/17-4-2021(ΦΕΚ1560/Β’/2021) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:«Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο»  (21/05/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γαλατάς, 21-05-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αρ. 140/106513/17-4-2021(ΦΕΚ1560/Β’/2021) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:«Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο».


Στην ανωτέρω απόφαση περιγράφονται οι διαδικασίες εγγραφής των νέωνμελισσοκόμων στο μητρώο, τα προνόμια του ενεργού μελισσοκόμου, η διαδικασία δήλωσης οποιαδήποτε μεταβολής (άνω του 10%) των μελισσοσμηνών του μελισσοκόμου, καθώς και η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών από 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Οκτωβρίου κάθε έτους.


Οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης είναι κάτοχοι θεωρημένου και σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, έχουν εγγραφεί από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Νήσων αυτόματα στο Μητρώο.