Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Δημότες που ενδιαφέρονται να είναι δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους  (28/03/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 28-03-2021


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Δημότες που ενδιαφέρονται να είναι δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)


Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας.


Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠI). 


Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων υλοποιεί το πρόγραμμα μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης (ΚΣ) 42 Πειραιώς και Νήσων, όπου επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Αττικής.


Κοινός στόχος εξακολουθεί να είναι η έμπρακτη στήριξη κάθε συνανθρώπου μας.


Oι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ) και να ωφεληθούν με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση. 


Η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ηλεκτρονικά, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.keaprogram.gr, όπου θα επιλέγουν «NAI» στο πεδίο <ΤΕΒΑ> και στο πεδίο <Κοινωνική Σύμπραξη> θα επιλέγουν «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ». Η αίτηση γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούχο με τους κωδικούς του Taxisnet.


Εναλλακτικά οι δικαιούχοι που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, μπορούν να εξυπηρετούνται είτε από τα  ΚΕΠ του Δήμου, είτε από τα γραφεία ΚΕΑ του Δήμου.


Το δικαίωμα στις παροχές τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εγκρίθηκε η αίτηση για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (δηλαδή εάν η αίτηση εγκριθεί τον μήνα Μάιο, οι παροχές θα ξεκινήσουν από τον Ιούλιο).


Σημειώνεται επίσης ότι το δικαίωμα στις παροχές του ΤΕΒΑ ισχύει ακόμη και αν διακοπεί η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης λόγω μεταβολής εισοδηματικών, περιουσιακών και κριτηρίων διαμονής μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εγκρίθηκε η αίτηση για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης.


Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης διακοπεί για λόγους όπως, θάνατος, μετανάστευση, μη νόμιμες προϋποθέσεις καταβολής, τότε διακόπτεται και η παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).


Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το ΤΕΒΑ, αλλά και γενικότερα το Πρόγραμμα ¨Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης¨ (ΚΕΑ), που αποτελεί προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου στο τηλέφωνο 22980 – 42211 με εσωτερικό το 107.