Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνουν την προκήρυξη νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων, ως μία κοινωνική, εκπαιδευτική δράση με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους του Δήμου μας  (21/03/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 21-03-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μία πρωτοπόρα ενέργεια με την υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων, ως μία κοινωνική, εκπαιδευτική δράση με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους του Δήμου μας.


Τα προγράμματα αφορούν τους τομείς της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Παιδοψυχολογίας, του Coaching, της Τέχνης και της Γυναικείας Ψυχολογίας. Στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών επιπτώσεων της πανδημίας και  εξασφαλίζουν μία ποιοτική γνώση. Τα δίδακτρα των προγραμμάτων είναι αρκετά μειωμένα (συμβολικό ποσό 100 ευρώ ετησίως).  Τα έσοδα από τα δίδακτρα διατίθενται σε άλλες επιμορφωτικές και κοινωνικές δράσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε αμοιβές εκπαιδευτών ή στελεχών και του διοικητικού προσωπικού.


Μεθοδολογία Διδασκαλίας
Τα Προγράμματα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ασύγχρονα, χωρίς να απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία του εκπαιδευόμενου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μελετά βάσει του δικού του χρόνου και των υποχρεώσεών του, ενώ υπάρχουν και σύγχρονες διδασκαλίες ανατροφοδότησης μέσω της πλατφόρμας ZOOM  (9 δίωρες). Κάθε μηνιαία ενότητα θα περιλαμβάνει βίντεο, πρωτότυπο και συναφές υλικό για προσωπική μελέτη και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.


Ποιότητα Προγράμματων
Τα Προγράμματα υλοποιούνται  από το Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο και απονέμει με την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος στον κάθε εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, στο οποίο θα αναγράφονται οι ακριβείς αποδιδόμενες ευρωπαϊκές επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (ECVET).


Μοριοδότηση
Τα Προγράμματα εξασφαλίζουν την εξής μοριοδότηση (πρόκειται για όσα είναι άνω των 7 μηνών και 300 ωρών):
- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)


Προγράμματα Μαΐου


1. Παιδοψυχολογία (εννεάμηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα 450 ωρών, δίδακτρα 100 ευρώ εφάπαξ- Έναρξη 10/05/2021).
Προκήρυξη και εγγραφή: https://bit.ly/3dvimWT


2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (εννεάμηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα 450 ωρών, δίδακτρα 100 ευρώ εφάπαξ- Έναρξη 10/05/2021).
Προκήρυξη και εγγραφή:
https://bit.ly/3sn43bt


3. Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος- Προεγγραφές για το ΔΩΡΕΑΝ  6μηνο πρόγραμμα Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία ή το αντίστοιχο Μοριοδοτούμενο 9μηνο Πρόγραμμα (δίδακτρα 100 ευρώ εφάπαξ- Έναρξη 15/05/2021) https://forms.gle/iWNScpaJLQpkUYHKA


4. Η Συνταγογράφηση της Τέχνης: Τέχνη, Θεραπεία και Προσωπική Ανάπτυξη (εννεάμηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα 450 ωρών, δίδακτρα 100 ευρώ εφάπαξ- Έναρξη 20/05/2021)
Εκδήλωση ενδιαφέροντος- Προεγγραφές
:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0h17qOsuqqbVI1ivkQ1ywu04RO4J3rfNHQKMuXSMEFyRQQ/viewform?fbclid=IwAR3Hs_o4T-M6Cuu6Uiiv1GUfSjvHiqypo_k82Xf1BlU23J5Px6m7duof1LA


5. Εισαγωγή στην Προπονητική Ζωή (εννεάμηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα 450 ωρών, δίδακτρα 100 ευρώ εφάπαξ- Έναρξη 20/05/2021)
Εκδήλωση ενδιαφέροντος- Προεγγραφές: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0h17qOsuqqbVI1ivkQ1ywu04RO4J3rfNHQKMuXSMEFyRQQ/viewform?fbclid=IwAR3Hs_o4T-M6Cuu6Uiiv1GUfSjvHiqypo_k82Xf1BlU23J5Px6m7duof1LA


Η καινοτομία όμως των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας δε σταματά εδώ!


Δύο ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ προσφορές που αφορούν όσους έχουν αποφοιτήσει, φοιτούν ή προεγγράφονται στα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με δυνατότητα επέκτασης σε δύο ακόμα πρόσωπα που θα μας υποδείξετε.


1. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών για αναγνωρισμένη από το κράτος πιστοποίηση γλωσσομάθειας


2. Εισαγωγή στους υπολογιστές και στο διαδίκτυο για πρόσωπα άνω των 65 ετών


3. Προκήρυξη και εγγραφή:  https://bit.ly/2OPA11z


Πληροφορίες για τα προγράμματα: https://psichologiagr.comhttp://psichologia.gr ,  http://ppv.aegean.gr


Τηλέφωνα επικοινωνίας:  22251036520, 2251036580, 2251045006, 6988019804, 6982213401, 6940911716