Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι το κάπνισμα των κυψελών που είναι μέσα σε δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνο εφόσον:  (20/03/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 20-03-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με οδηγίες του τμήματος φυτικής και ζωικής παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Νήσων, για λόγους αποφυγής πρόκλησης δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, το κάπνισμα των κυψελών που είναι μέσα σε δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνο εφόσον:


1. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.


2. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δέντρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.


3. Στο χώρο των κυψελών να διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).


4. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.


Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα των κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).


Το κάπνισμα των κυψελών που είναι σε κορμούς δέντρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνο εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.