Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας υπενθυμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» στην προσπάθεια όλων μας για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19  (01/03/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 01-03-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας υπενθυμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» στην προσπάθεια όλων μας για τον περιορισμό  της διασποράς του Covid-19.


Ο Δήμος δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την ταυτότητα των κρουσμάτων  και την κατανομή τους στις περιοχές του Δήμου.


Ο Δήμος ενημερώνεται ΜΟΝΟ για τον αριθμό των κρουσμάτων, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι, που διαμένει ή που εργάζεται.


Αν ένα άτομο που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν δηλώσει στις αρμόδιες αρχές τις επαφές του, τότε το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει την σωστή ενημέρωση, οπότε δεν μπορεί να μεριμνήσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο για την τήρηση των μέτρων.


Στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΦΕΣ!!!


Στην περίπτωση αυτή, ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ!!!


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι:


Άτομο με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα:  βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας, θεωρείται ύποπτο κρούσμα. Λιγότερο ειδικά συμπτώματα θεωρούνται: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετος και διάρροια.


Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που  κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος, έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος.


Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:


Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου) Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:
- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
- άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
- άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.


Β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου) Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:
· άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά.
· άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά. · άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.


Εάν ένα άτομο εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου εργασίας του, παραμένει στο σπίτι, γίνεται αξιολόγηση των συμπτωμάτων από Ιατρό και ειδοποιεί τον υπεύθυνο της εργασίας του.


Εάν ένα άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19 εντός του χώρου εργασίας του, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

- Ενημερώνει τον υπεύθυνο, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του.
- Ο υπεύθυνος ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).
- Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από το χώρο εργασίας, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός και απολύμανση σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
- Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
- Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ ο εργασιακός χώρος συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.


Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του.


Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:


- Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).
- Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.


 Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες.


Σε περίπτωση ύπαρξης  δύο (2) ή περισσοτέρων εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μία επιχείρηση  που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών, πρέπει ο υπεύθυνος της επιχείρησης,  προκειμένου να γίνει εκτίμηση ενδεχόμενου  κινδύνου διασποράς, να επικοινωνήσει με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  και τον ΕΟΔΥ.