Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι εντοπίστηκαν δύο πρωτογενείς εστίες αφθώδους πυρετού (FMD) και μια πρωτογενής εστία ευλογιάς προβάτου και αιγών στην περιοχή lzmir της Τουρκίας  (28/02/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
28/02/2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που έλαβε από το Τμήμα Υγείας Ζώων της Περιφέρειας Αττικής,  εντοπίστηκαν δύο (2) πρωτογενείς εστίες αφθώδους πυρετού (FMD) και μια (1) πρωτογενής εστία ευλογιάς προβάτου και αιγών στην περιοχή lzmir της Τουρκίας.


Λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των νοσημάτων στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, προτείνονται τα παρακάτω :


1. Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων προβάτων, αιγοειδών, βοοειδών και χοίρων θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:


2. Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.


3. Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.


4. Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.  Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.


5. Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.


6. Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.


7. Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.


8. Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για τουλάχιστον 21 ημέρες.


9. Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.


10.Απομάκρυνση εστιών Ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.


11.Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις,


12. Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.


13. Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.


14. Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από την Τουρκία.


15. Να μην επιτρέπεται σε άτομα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή με ζώα.


15. Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.