Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ενημέρωση Πολιτών για τις λαϊκές αγορές από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  (24/02/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γαλατάς, 24-02-2021


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ


Αγαπητές Συμπολίτισσες και Αγαπητοί Συμπολίτες,


με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωσή σας, σας γνωστοποιούμε ότι για πρώτη φορά ιδρύονται νόμιμες  Λαϊκές Αγορές στο Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων.


Το 2018, κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ελήφθη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (25/2018 στις 28/02/2018) για την ίδρυση και λειτουργία Λαϊκών Αγορών στο Γαλατά (10 θέσεις) και τη Λουτρόπολη Μεθάνων (15 θέσεις όλο το χρόνο και 20 τη θερινή περίοδο).


Ωστόσο, σύμφωνα με απάντηση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 3844/19-03-2018), η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούσε να εξεταστεί βάσει του αρθρ. 29 του Ν.4497/2017.


Διευκρινιζόταν ότι, για τη δημιουργία νέων Λαϊκών Αγορών απαιτείται να έχει λειτουργήσει προηγουμένως το Ο.Π.Σ.Π.Α. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) και ότι μόνο με  απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να επιτραπεί η δημιουργία νέων Λαϊκών Αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του Ο.Π.Σ.Π.Α..


Η διαδικασία δεν προχώρησε ποτέ, αφού η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, με αποτέλεσμα οι Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν μέχρι σήμερα, να μην είναι νόμιμες και να μην υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, που να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας τους.


Η νέα Δημοτική Αρχή, τον Ιούλιο του 2020 έκανε αίτημα (αρ. πρωτ. 2896/09-07-2020) προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη για άδεια ίδρυσης νέων Λαϊκών Αγορών.


Το αίτημα του Δήμου μας έγινε αποδεκτό και με απόφαση (αρ. αποφ. 82980, ΦΕΚ 3241/ 04-08-2020) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικολάου Παπαθανάση, ο  Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ήταν ο ένας από τους δύο Δήμους που επετράπη η ίδρυση νέων Λαϊκών Αγορών, πριν την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Π.Α.).


Στη συνέχεια, η Δημοτική Αρχή έθεσε εκ νέου το θέμα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο (υπ΄αριθμ. 177/2020 στις 28-10-2020), όπως ακριβώς προβλέπεται από το νόμο.


Ακολούθως, ο Δήμος απέστειλε τις ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, συνοδευόμενες από τη θετική γνωμοδότηση του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας (υπ΄αριθμ. 1016/49/12-γ/09-11-2020). Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών με το υπ΄αριθμ. 25/26-11-2020  (θέμα 7ο) πρακτικό της, γνωμοδότησε επίσης θετικά.


Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/2021 Ομόφωνη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση λαϊκών αγορών στο Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Β΄320/20-01-2021).


Τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί πρόσκληση από την Περιφέρεια Αττικής προς τους ενδιαφερομένους, ώστε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβουν τις νόμιμες άδειες.


Οι νόμιμες άδειες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν οι ενδιαφερόμενοι δικαίωμα συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Σάββατο στο Γαλατά, με 16 νόμιμες θέσεις  και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στη Λουτρόπολη Μεθάνων, με 16 νόμιμες θέσεις επίσης.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να λάβουν τις άδειες που επιθυμούν.


Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος
Σωτήριος Σούχλας