Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Δελτίο τύπου για τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  (20/02/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 20-02-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Όταν αναλάβαμε ως νέα Δημοτική αρχή ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλά οργανωτικά προβλήματα και ελλείψεις. Μας δημιουργήθηκαν εύλογες απορίες για τον τρόπο λειτουργίας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, έναν τρόπο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις δικές μας αρχές.


Όπως είναι γνωστό σε όποιον ασχολείται με την Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, έως τις 05 Αυγούστου, η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως τις 05 Οκτωβρίου, έχει υποχρέωση να εγκρίνει τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό με την διατύπωση των παρατηρήσεών του.


Την 01 Σεπτεμβρίου 2019 που αναλάβαμε, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι δεν είχαν συνταχθεί ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.


Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε την υποχρέωση να έχει συντάξει και να έχουν εγκριθεί ο απολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, των χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017. Επίσης είχε την υποχρέωση να συντάξει και εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 και να τις είχε υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Τίποτα εκ των προαναφερθέντων δεν πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αν και ήταν δική τους υποχρέωση. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ. 2816/2018 (ΦΕΚ 350/Β/7-2-2018) η μη ενσωμάτωση των απολογιστικών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ έχει ως συνέπεια την μη επιχορήγηση ή τη μη χρηματοδότηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 173 του ν. 4270/2014 και άρθρο 8 παρ. 4 του π.δ. 80/2016).


Παράλληλα, ο κ. Σάββας Αθανασίου, ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κατά τη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ουδέποτε ζήτησε διευκρινήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν έρθει ποτέ προς έγκριση οι απολογισμοί και οι οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω ετών.


Παρ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε, δεδομένης της κατάστασης που παραλάβαμε, μέχρι και σήμερα, έχουμε καταφέρει να συντάξουμε και να εγκρίνουμε τον Απολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015. Επίσης έχουμε συντάξει τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και έχει ανατεθεί ο έλεγχός τους σε ελεγκτική εταιρεία.


Δεσμευόμαστε σαν Δημοτική Αρχή ότι το ταχύτερο δυνατό θα καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας τις υποχρεώσεις που είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και δεν εκπλήρωσε ποτέ, προκειμένου ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων να  προχωρήσει σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας.