Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Παράταση ημερομηνίας λήξης πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης  (17/02/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,  Γαλατάς, 17-02-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι στις 12/02/2021 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Πολλάλης έθεσε ως προ ημερησίας διάταξης θέμα την παράταση της ημερομηνίας λήξης των τελευταίων εκδοθέντων λογαριασμών ύδρευσης τριμήνου με λήξη την 26η  Φεβρουαρίου 2021.


Πρόκειται για λογαριασμούς ύδρευσης που αφορούν καταναλώσεις του έτους 2020 και οι λογαριασμοί εκδόθηκαν το 2021.


Συγκεκριμένα είναι λογαριασμοί ύδρευσης που αναφέρονται σε:


Δημοτική Ενότητα Μεθάνων:

1. 1ο και 2ο τρίμηνο του 2020 για τη Λουτρόπολη Μεθάνων
2. 2ο τρίμηνο του 2020 για τις Κοινότητες Κυψέλης, Μεγαλοχωρίου και Κουνουπίτσης.


Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας:

1. 2ο τρίμηνο του 2020.


Υπενθυμίζεται ότι η καθυστέρηση στην έκδοση των λογαριασμών οφείλεται στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου, την αντικατάσταση 3000 αναλογικών υδρομετρητών  με νέους ψηφιακούς, τη λήψη νέων μετρήσεων, την αντιστοίχηση των ενδείξεων των αναλογικών με τους ψηφιακούς υδρομετρητές και τη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, μέσω της οποίας θα εκδίδονται πλέον οι λογαριασμοί ύδρευσης του Δήμου.


Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση της ημερομηνίας λήξης των ανωτέρω λογαριασμών και συγκεκριμένα πρότεινε ως ημερομηνία λήξης την 28η Απριλίου 2021(αντί της 26ης Φεβρουαρίου).


Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Δημάρχου.


Παρόντες ήταν οι: Σπυρίδων Πολλάλης (Πρόεδρος), Σπυρίδων Λεσιώτης, Σωτήριος Σούχλας, Κωνσταντίνος Λίτσας, Μαρία Μέλλου και Σπυρίδων Καρνέζης.


Απών ήταν ο: Κωνσταντίνος Πατουλιάς.