Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου
Μόνο για την Παρασκευή 15-03-2019 δεν θα υπάρχει ταμείο για την πληρωμή λογαριασμών νερού.   (14/03/2019)
Μόνο για την Παρασκευή  15-03-2019 δεν θα υπάρχει ταμείο για την πληρωμή λογαριασμών νερού.

Εκ της Υπηρεσίας Ύδρευσης