Τράπεζες Πόρου
Εθνική Τράπεζα Πόρος 22980 - 27011 έως 27020
Τράπεζα Πειραιώς Πόρος 22980 - 27031 έως 27036
Alpha Τράπεζα Πόρος 22980 - 25921, 25922