Πρατήρια υγρών καυσίμων
AVIN (Μέλλος Ευάγγελος) Γαλατάς 22980 - 22710
AEGEAN (Κοντογιάννης Σπύρος) Γαλατάς 22980 - 35248
ΕΤΕΚΑ (Σκούρτης Σταμάτιος) Άγιος Γεώργιος 22980 - 35344
AEGEAN (Δεμάγκος Ευστάθιος) Άγιος Γεώργιος 22980 - 35143
ΕΚΟ (Οικονόμου Παναγιώτης) Άγιοι Απόστολοι 22980 - 35335
REVOIL (ΑΦΟΙ Λιώση) Καλλονή 22980 - 31083
KMOIL (Μανιάτης Παναγιώτης) Καλλονή 22980 - 31119
AEGEAN (Μερκούρης Ιωάννης) Μέθανα 22980 - 92260