Πρακτορεία πλοίων
Πρακτορείο Πειραιά Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού 210 - 4117341 / 4171190 / 4126528
Πρακτορείο Μεθάνων Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού 22980 - 92580, 92581
Πρακτορεία Πόρου Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού 22980 24900 & 22980 23743
Πρακτορείο Πειραιά ferry boat "ΙΟΝΙΣ" 210 - 4223300
Πρακτορείο Μεθάνων ferry boat "ΙΟΝΙΣ" 6985 051700
Πρακτορείο Πόρου ferry boat "ΙΟΝΙΣ" 22980-23900, 6937 969 294
Πρακτορείο Πειραιάς "Ιπτάμενα Δελφίνια" 210 - 4199000
Πρακτορείο Πόρος "Ιπτάμενα Δελφίνια" 22980 - 22977, 23423