Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζηνίας 22980 - 35599, 35199 pktroizinas1@gmail.com