Αστυνομικά τμήματα
Αστυν. Σταθμός Γαλατά 22980 - 42206    
Αστυν. Σταθμός Μεθάνων 22980 - 92370    
Αστυν. Σταθμός Δρυόπης 22980 - 37222    
Αστυνομία Πόρου 22980 - 22256, 22462    
Τουριστική Αστυνομία Πόρου 22980 - 22462