Ταμειακή Υπηρεσία

Η Ταμειακή υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την ταμειακή λειτουργία του Δήμου.

 

 

Ταμίας :  

 


Τηλέφωνα: 22983-20402 & 22980-42211