Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
Υπεύθυνος : ΧΡΥΣΑ ΑΝΔΡΕΟΥ (Αντιδήμαρχος)

 

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440