Πολίτης και Δήμος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να "δείτε" τις δομές  που προσφέρει ο Δήμος μας  για τους ανθρώπους του.

 

Ενημερωθείτε για τις δομές του Δήμου μας για τα παιδιά όπως το ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης), κ.ά., για τις  δομές υποστήριξης και φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας, όπως το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι", καθώς και για τις δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, όπως το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», ή τη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε».