Υπηρεσία Καθαριότητας

Η καθαριότητα του Δήμου είναι κυριολεκτικά κοινωνικό αγαθό, που μέσα από μια διαρκή συνεργασία, με υποχρεώσεις και δικαιώματα, μεταξύ κατοίκων- δημοτών και Δήμου, μπορεί να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

Στόχος μας είναι:

 

1. Η διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο, και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.


2. Η ενημέρωση των δημοτών κατοίκων και η επιδίωξη της συνεργασίας τους.

 

3. Η κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

 

Για τη διαλογή ογκωδών απορριμμάτων (π.χ. στρώματα, κρεβάτια, ψυγεία,
κουζίνες, πλυντήρια κ.λπ.) παρακαλώ καλέστε στο 22980-42211

 

Υπεύθυνος : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)

 

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440