Υπηρεσία Καθαριότητας


Για τη διαλογή απορριμμάτων
(π.χ. στρώματα, κρεβάτια, ψυγεία,
καρέκλες, κουζίνες, πλυντήρια κ.λπ.)
παρακαλώ καλέστε μας στα τηλ.
22980-42211
, 22983 20400
Φαξ: 22980 42440

Το φυσικό περιβάλλον και η φροντίδα της πόλης μας, είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους. Οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε ως σύνολο, αλλά και ο καθένας μας χωριστά για να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό και για να δώσουμε στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων την εικόνα που όλοι θέλουμε...

 

Η καθαριότητα του Δήμου είναι κυριολεκτικά κοινωνικό αγαθό, που μέσα από μια διαρκή συνεργασία, με υποχρεώσεις και δικαιώματα, μεταξύ κατοίκων- δημοτών και Δήμου, μπορεί να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

Στόχος μας είναι:

 

1. Η διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο, και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.


2. Η ενημέρωση των δημοτών κατοίκων και η επιδίωξη της συνεργασίας τους.

 

3. Η κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

 


Συνοπτικό φυλλάδιο του Κανονισμού Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
του Δήμου Τροιζηνίας -  Μεθάνων

 


Ο Κανονισμός Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Τροιζηνίας -  Μεθάνων,  μέσω της σωστής διαχείρισης του συνόλου των απορριμάτων, έχει σκοπό τη διατήρηση του Δήμου μας καθαρού, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και να αποτραπεί η ρύπανση του Περιβάλλοντος.

 

Στόχος του συνοπτικού φυλλαδίου του Κανονισμού είναι η ενημέρωση των Δημοτών τόσο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδίων, όσο και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής.

 

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης σεβασμού, εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους Δημότες.

 

Με την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή όλων μας και τη σωστή συνεργασία με τους αρμοδίους υπαλλήλους  καθαριότητας, μπορούμε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε έναν Δήμο πιο ανθρώπινο, πιο ποιοτικό και πιο καθαρό!!!

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

 

Πατήστε το παρακάτω pdf για να διαβάσετε τον Κανονισμό καθαριότητας

 

Κανονισμός καθαριότητας.pdf