Εγκατάσταση τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας νερού Δ.Ε. Τροιζήνας