Αντιδήμαρχοι

Ο θεσμός του Αντιδημάρχου ως οργάνου που επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των Δήμων.

 

Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Δήμαρχος και κατά τομείς αρμοδιοτήτων για όλη την δημοτική περιφέρεια και κατά τόπο, στα όρια των συνενούμενων ΟΤΑ του νόμου 2539/1997, δηλαδή των δημοτικών ενοτήτων. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων.