Αντιδήμαρχοι

Ο θεσμός του Αντιδημάρχου ως οργάνου που επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων δήμων.

 

Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Δήμαρχος και κατά τομείς αρμοδιοτήτων για όλη την δημοτική περιφέρεια και κατά τόπο, στα όρια των συνενούμενων ΟΤΑ του νόμου 2539/1997, δηλαδή των δημοτικών ενοτήτων. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων.

 

Στις τοπικές αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων περιλαμβάνονται κυρίως η ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια του διαμερίσματος, η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια δημοτικής ενότητας και υπό αυτή την έννοια παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος δράσης για την περιφέρεια της δημοτικής ενότητας, η συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθενται στη δημοτική κοινότητα.

 

Ο Αντιδήμαρχοι διαμέσου της συμμετοχής τους  στην Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώνει τον Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή συνολικά για τα ζητήματα της τοπικής κοινότητας. Αποτελούν το  δίαυλο εισροής πληροφοριών και αιτημάτων από την τοπική κοινωνία προς το Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

 

Οι  Αντιδήμαρχοι  έχουν  δικαίωμα να υπογράφουν, μετά από εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο, σημαντικά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ο.κ. που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

 

Η θητεία των Αντιδημάρχων είναι τουλάχιστον δυόμισι (2,5) ετών και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων είναι :

 


Χρυσούλα Ανδρέου

Αντιδήμαρχος: Υπεύθυνη θεμάτων Υγείας / Εκπαίδευσης & ΑμεΑ / Πολιτιστικών εκδηλώσεων / Πρωτογενούς Παραγωγής / Για την άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος / Θεμάτων εμπορίου και λαϊκών αγορών
Μέλος Β'Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Κινητό: 6973510500
Επικοινωνία: xrysandreou@gmail.com

 

Παντελής Βασίλειος

Αντιδήμαρχος: Υπεύθυνος για τις υποθέσεις της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων & Αναπληρωτής Δημάρχου

Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Κινητό: 6973811080
Επικοινωνία: basilispad@gmail.com