Ανακύκλωση

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Ετσι η υιοθέτηση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, όπως η ανακύκλωση, θα πρέπει να μας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως.

 

Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών που, αν και τα προορίζαμε για απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία.

 

Η μείωση της ρύπανσης από τα απορρίμματα είναι απαραίτητη και συνίσταται στη ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και στην περιβαλλοντικά φιλική επεξεργασία και διάθεσή τους.

 

Η ταφή των απορριμμάτων δεν αποτελεί πλέον πανάκεια λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων ρύπανσης των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα. Αρα η μόνη λύση είναι η ευρεία ανακύκλωση των απορριμμάτων, αφού με την ανακύκλωση γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

 

Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Τι όφελος θα έχουμε συλλογικά για την χώρα και τον Δήμο μου αν κάνουμε όλοι καλή ανακύκλωση;

 

Με την Ανακύκλωση :


♻️ Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των πολύτιμων αυτών υποδομών.


♻️ Με την εκτροπή ποσοτήτων από τους ΧΥΤΑ ο Δήμος μου έχει οικονομικό όφελος αφού για κάθε τόνο απορριμμάτων που οδηγείται στην ταφή δαπανά τα αντίστοιχα τέλη ταφής


♻️ Ο Δήμος με την εξοικονόμηση των τελών ταφής έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες


♻️ Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια με την υποκατάσταση πρώτων υλών στην βιομηχανία από δευτερογενή υλικά, οπότε προστατεύουμε όλοι μαζί το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της χώρας και του πλανήτη


♻️ Δημιουργούμε και συντηρούμε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στον τομέα της συλλογής και διαλογής των αποβλήτων συσκευασίας σε τοπικό επίπεδο


♻️ Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας και ενισχύουμε συνολικά την περιβαλλοντική συνείδηση και συμπεριφορά όλων μας


Μάθετε περισσότερα για την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους εδώ https://www.herrco.gr/

#ΕΕΑΑ #ανακύκλωση_συσκευασιών #μπλεκάδος