Οι φίλοι μας τα αδέσποτα

Η φιλοζωία, κάθε φορά, σε κάθε χρονικό πλαίσιο, ορίζεται από τις πολιτισμικές συνθήκες.

 

Ο δικός μας πολιτισμός δηλώνει ότι οι φίλοι μας τα ζώα, έχουν ανάγκη από μια σειρά προνομίων και αναγνώρισης, που για τα ζώα πετυχαίνουν περισσότερα από το να τους διασφαλίζουν απλώς την ευζωία τους.

 

Δηλαδή τα ζώα συντροφιάς έχουν ανάγκη την αγάπη και την φροντίδα μας.

 

Στην προσπάθεια του Δήμου μας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σας θέλουμε όλους βοηθούς και συμπαραστάτες.

 

Έτσι όλοι μας πρέπει:

Να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα ζώα που φροντίζουμε,

Να προσπαθούμε να πάρουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους

Να τηρούμε τους κανόνες προκειμένου τα ζώα να έχουνε καλή ζωή

Να στειρώνουμε τα ζώα μας