Αιτήματα Πολιτών - Επιθυμητές Ενέργειες του Δήμου

Με την υπηρεσία Αιτήματα Πολιτών - Επιθυμητές Ενέργειες του Δήμου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά αιτήματα προς τον Δήμο, να κάνουν μια καταγγελία για κάποιο θέμα αρμοδιότητας του Δήμου πχ. κακοτεχνίες, καθαριότητα, φωτισμός κλπ ή να υποβάλλουν μια πρόταση για κάποια επιθυμητή ενέργεια εκ μέρους του Δήμου

   
Το αίτημα αφορά*
 
Ονοματεπώνυμο*
 
Διεύθυνση*
 
Τηλέφωνο*
 
Πόλη, Χώρα*
 
Ε-mail*
 
Αιτήματα
 
Επιθυμητή Ενέργεια
του Δήμου