Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
12η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022
 

198 KB Από τον 16ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
 

198 KB Από τον 15ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

10η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
 

758 KB Από τον 14ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

9η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 

440 ΚB Από τον 8ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

428 ΚB Από τον 9ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

426 ΚB Από τον 10ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

428 ΚB Από τον 11ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

599 ΚB Από τον 12ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

425 ΚB Από τον 13ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

7η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Μαϊου 2022
 

469 KB Από τον 7ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 

456 KB Από τον 6ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

5η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 19 Απριλίου 2022
 

460 KB Από τον 5ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

4η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
 

472 KB Από τον 4ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

3η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
 

467 KB Από τον 3ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022
 

654 KB Από τον 2ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 


Σελίδες: 1 2 | Επόμενη