Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
12η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022
 

206 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

11η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
 

231 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

10η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
 

332 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

9η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 

320 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

8η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 

172 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

7η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Μαϊου 2022
 

211 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

6η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 

211 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

5η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 19 Απριλίου 2022
 

216 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

4η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
 

218 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
 

213 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 


Σελίδες: 1 2 | Επόμενη