Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 28 Απριλίου 2020
 
222 ΚB     Από το 5ο-6ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
 
190 ΚB     Από το 3ο-4ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
 
200 ΚB     Από το 1-2ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 


Σελίδες: 1