Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
 
197 KB   Από το 115ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 116ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 117ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 118ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 119ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 120ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 121ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

283 KB   Από το 122ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 123ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

310 KB   Από το 124ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

359 KB   Από το 125ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 126ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 127ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
 
271 ΚB    Από το 115ο-127o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 
198 ΚB    Από το 109ο-113o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
 
204 ΚB    Από το 87ο-91o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 
410 ΚB    Από το 60ο-80o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
 
389 KB   Από το 22ο-40o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
 
309 KB   Από το 22ο-40o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019
 
250 KB   Από το 13ο-21o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
 
191 KB   Από το 1ο-2o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

266 KB   Από το 3ο-12o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 
234 KB   Από το 248ο-256o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Επόμενη