Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
4η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
 
1449 KB   Από το 63ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
2048 KB   Από το 64o/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

3η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
 

230 KB   Από το 3ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

2η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
 
199 ΚB    Από το 32ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
186 ΚB    Από το 33ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
211 ΚB    Από το 34ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 35ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 36ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 37ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 38ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 39ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
195 ΚB    Από το 40ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
299 ΚB    Από το 41ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
397 ΚB    Από το 42ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
125 ΚB    Από το 43ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
425 ΚB    Από το 44ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
122 ΚB    Από το 45ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 46ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 47ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
122 ΚB    Από το 48ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 49ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 50ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
142 ΚB    Από το 51ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
190 ΚB    Από το 52ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
193 ΚB    Από το 53ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
393 ΚB    Από το 54ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
190 ΚB    Από το 55ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
436 ΚB    Από το 56ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
487 ΚB    Από το 57ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
197 ΚB    Από το 58ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
195 ΚB    Από το 59ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
189 ΚB    Από το 60ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
127 ΚB    Από το 62ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

1η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
 
197 ΚB    Από το 1ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
199 ΚB    Από το 2ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 3ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 4ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
197 ΚB    Από το 5ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 6ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
265 ΚB    Από το 7ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
620 ΚB    Από το 8ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
294 ΚB    Από το 9ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
238 ΚB    Από το 10ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
294 ΚB    Από το 11ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
295 ΚB    Από το 12ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
295 ΚB    Από το 13ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
187 ΚB    Από το 14ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
265 ΚB    Από το 15ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

378 ΚB    Από το 16ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

192 ΚB    Από το 17ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

859 ΚB    Από το 18ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

663 ΚB    Από το 19ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

140 ΚB    Από το 20ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

170 ΚB    Από το 21ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 22ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 23ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

580 ΚB    Από το 24ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 25ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
683 ΚB    Από το 26ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 27ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

495 ΚB    Από το 28ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

688 ΚB    Από το 29ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

251 ΚB    Από το 30ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

121 ΚB    Από το 31ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
 
626 ΚB    Από το 212ο-264o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
 
378 ΚB    Από το 188ο-211o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
 
194 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
 
231 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
 
302 ΚB    Από το 144ο-162o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
 
299 ΚB    Από το 128ο-143o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Επόμενη