Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
14η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020
 

527 ΚB     Από το 14ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

13η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Ιουνίου 2020
 

631 ΚB     Από το 13ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

12η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
 

232 ΚB     Από το 87ο-93o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

11η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
 

227 ΚB     Από το 11ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

10η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Μαίου 2020
 

231 ΚB     Από το 10ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

9η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Μαΐου 2020
 
505 ΚB    Από το 79ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
184 ΚB    Από το 80ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
415 ΚB    Από το 81ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
874 ΚB    Από το 83ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
932 ΚB    Από το 84ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
187 ΚB    Από το 85ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
432 ΚB    Από το 86ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

8η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Απριλίου 2020
 
245 ΚB    Από το 76ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
591 ΚB    Από το 77ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
442 ΚB    Από το 78ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

7η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
 
228 ΚB     Από το 7ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

6η Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 26 Απριλίου 2020
 
366 ΚB    Από το 70ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
474 ΚB    Από το 71ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
311 ΚB    Από το 72ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
356 ΚB    Από το 73ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
279 ΚB    Από το 74ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
373 ΚB    Από το 75ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

5η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
 
366 ΚB    Από το 65ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
565 ΚB    Από το 66ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
347 ΚB    Από το 67ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
483 ΚB    Από το 68ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
436 ΚB    Από το 69ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Επόμενη