Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015
 
279 KB    Από το 265ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

857 KB    Από το 266ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

860 KB    Από το 267ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

282 KB    Από το 268ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015
 
159 KB    Από το 235ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

165 KB    Από το 236ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

170 KB    Από το 237ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

172 KB    Από το 238ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

91,3 KB    Από το 239ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

171 KB    Από το 240ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

173 KB    Από το 241ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

146 KB    Από το 242ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

165 KB    Από το 243ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

254 KB    Από το 244ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

173 KB    Από το 245ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

174 KB    Από το 246ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

174 KB    Από το 247ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

169 KB    Από το 248ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

215 KB    Από το 249ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

216 KB    Από το 250ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

214 KB    Από το 251ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

215 KB    Από το 252ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

217 KB    Από το 253ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

169 KB    Από το 254ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

175 KB    Από το 255ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015
 
162 KB    Από το 187ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB    Από το 188ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

248 KB    Από το 189ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

260 KB    Από το 190ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7