Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020
 

395 ΚB Από τον 9ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

  

276 ΚB Από τον 10ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

274 ΚB Από τον 11ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

25η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
 

180 ΚB Από τον 147ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

  

179 ΚB Από τον 148ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 149ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

178 ΚB Από τον 150ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

175 ΚB Από τον 151ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

185 ΚB Από τον 152ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 153ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 154ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

57 ΚB Από τον 155ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 156ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

175 ΚB Από τον 157ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 158ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 159ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

362 ΚB Από τον 160ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 161ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

858 ΚB Από τον 162ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

797 ΚB Από τον 163ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

748 ΚB Από τον 164ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

752 ΚB Από τον 165ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

748 ΚB Από τον 166ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

24η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
 

1.61 MB    Από το 131ο-137o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

1.55 MB    Από το 138ο-146o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

23η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020
 

466 ΚB    Από το 23/2020 πρακτικό της συνεδρίασης

 

22η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
 

344 ΚB    Από το 22/2020 πρακτικό της συνεδρίασης

 

20η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
 
136 ΚB    Από το 111ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
140 ΚB    Από το 112ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
210 ΚB    Από το 113ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
185 ΚB    Από το 114ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
254 ΚB    Από το 115ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
256 ΚB    Από το 116ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
242 ΚB    Από το 117ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
218 ΚB    Από το 118ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
188 ΚB    Από το 119ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
132 ΚB    Από το 120ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
133 ΚB    Από το 121ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
361 ΚB    Από το 122ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
135 ΚB    Από το 123ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
133 ΚB    Από το 124ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
133 ΚB    Από το 125ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
264 ΚB    Από το 126ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
492 ΚB    Από το 127ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
217 ΚB    Από το 128ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
136 ΚB    Από το 129ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
 

18η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
 
1050 ΚB    Από το 108ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
142 ΚB    Από το 109ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
264 ΚB    Από το 110ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
 

17η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
 
152 ΚB    Από το 106ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
139 ΚB     Από το 107ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
 

16η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
 

114 ΚB    Από το πρακτικό με αριθμό 16/2020 της συνεδρίασης

 

15η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020
 

299 ΚB    Από τους 94ο-105o/2019 αρ. αποφάσεων της συνεδρίασης

 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Επόμενη