Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016
 
186 KB   Από το 24ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

382 KB   Από το 25ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 26ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 27ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

192 KB   Από το 28ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 29ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 30ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 31ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

142 KB   Από το 32ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 33ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 34ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

464 KB   Από το 35ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

464 KB   Από το 36ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

483 KB   Από το 37ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 38ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 39ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 40ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

171 KB   Από το 41ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

145 KB   Από το 42ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

123 KB   Από το 43ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

111 KB   Από το 44ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

175 KB   Από το 45ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

206 KB   Από το 46ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

175 KB   Από το 47ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 48ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 49ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

179 KB   Από το 50ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 51ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

157 KB   Από το 52ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

164 KB   Από το 53ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

158 KB   Από το 54ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

155 KB   Από το 55ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

155 KB   Από το 56ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

157 KB   Από το 57ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

155 KB   Από το 58ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

156 KB   Από το 59ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

158 KB   Από το 60ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016
 
432 KB     Από το 10ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

662 KB   Από το 110ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

307 KB     Από το 12ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

173 KB   Από το 13ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

160 KB    Από το 14ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB    Από το 15ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

134 KB    Από το 16ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

132 KB    Από το 17ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

176 KB      Από το 18ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

160 KB    Από το 19ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

161 KB      Από το 20ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

219 KB    Από το 21ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

216 KB      Από το 22ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015
 
80 KB    Από το 281ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

81 KB    Από το 282ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

209 KB  Από το 283ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015
 
99 KB     Από το 269ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

102 KB   Από το 270ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

99 KB     Από το 271ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

120 KB   Από το 272ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

112 KB    Από το 273ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

119 KB    Από το 274ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

107 KB    Από το 275ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

115 KB    Από το 276ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

99 KB      Από το 277ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

100 KB    Από το 278ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

99 KB      Από το 279ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

115 KB    Από το 280ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015
 
279 KB    Από το 265ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

857 KB    Από το 266ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

860 KB    Από το 267ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

282 KB    Από το 268ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015
 
159 KB    Από το 235ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

165 KB    Από το 236ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

170 KB    Από το 237ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

172 KB    Από το 238ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

91,3 KB    Από το 239ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

171 KB    Από το 240ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

173 KB    Από το 241ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

146 KB    Από το 242ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

165 KB    Από το 243ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

254 KB    Από το 244ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

173 KB    Από το 245ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

174 KB    Από το 246ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

174 KB    Από το 247ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

169 KB    Από το 248ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

215 KB    Από το 249ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

216 KB    Από το 250ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

214 KB    Από το 251ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

215 KB    Από το 252ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

217 KB    Από το 253ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

169 KB    Από το 254ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

175 KB    Από το 255ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015
 
162 KB    Από το 187ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB    Από το 188ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

248 KB    Από το 189ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

260 KB    Από το 190ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6