Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
4η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021
 

200 ΚB Από τον 47ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

337 ΚB Από τον 48o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

256 ΚB Από τον 49o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

3η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021
 

632 ΚB Από τον 7ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 8ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

632 ΚB Από τον 9ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 10ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

691 ΚB Από τον 11ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 12ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 13ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

632 ΚB Από τον 14ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 15ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

634 ΚB Από τον 16ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 17ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

634 ΚB Από τον 18ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 19ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 20ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 21ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 22ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 23ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 24ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

632 ΚB Από τον 25ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

236 ΚB Από τον 26ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 27ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 28ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB Από τον 29ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 30ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 31ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 34ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 35ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 37ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 38ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 39ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 40ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 41ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 42ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 43ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 44ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

188 ΚB Από τον 45ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

189 ΚB Από τον 46ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

2η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 

188 ΚB Από τον 3ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

207 ΚB Από τον 4o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

195 ΚB Από τον 5o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 6o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

1η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
 

352 ΚB Από τον 1ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

237 ΚB Από τον 2o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

32η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020
 

114 ΚB Από τον 194ο-207o/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

30η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
 

62 ΚB Από τον 188ο-192o/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

29η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020
 

182 ΚB Από τον 183ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

190 ΚB Από τον 184ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 185ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 186ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 187ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

28η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
 

191 ΚB Από τον 182ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

27η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
 

243 ΚB Από τον 180ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

251 ΚB Από τον 181ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

26η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
 

181 ΚB Από τον 167ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

202 ΚB Από τον 168ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

156 ΚB Από τον 169ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

156 ΚB Από τον 170ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

256 ΚB Από τον 171ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

197 ΚB Από τον 172ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

154 ΚB Από τον 173ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον174ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

155 ΚB Από τον 175ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

158 ΚB Από τον 176ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

268 ΚB Από τον 177ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 178ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 179ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη