Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Μαϊου 2018
 
523 KB   Από το 82ο-102o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
 
389 KB   Από το 68ο-81o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018
 
455 KB   Από το 43ο-67o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018
 
483 KB   Από το 22ο-42o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018
 
392 KB   Από το 3ο-21o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017
 
121 KB   Από το 252ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

128 KB   Από το 254ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
 
276 KB   Από το 235ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017
 
571 KB   Από το 172ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

593 KB   Από το 205ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017
 
242 KB   Από το 158ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

262 KB   Από το 159ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

246 KB   Από το 160ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

799 KB   Από το 162ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

731 KB   Από το 163ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 164ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

347 KB   Από το 166ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

349 KB   Από το 167ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 168ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

224 KB   Από το 169ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017
 
224 KB   Από το 151ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Επόμενη