Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
1η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
 
197 ΚB    Από το 1ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
199 ΚB    Από το 2ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 3ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 4ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
197 ΚB    Από το 5ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 6ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
265 ΚB    Από το 7ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
620 ΚB    Από το 8ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
294 ΚB    Από το 9ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
238 ΚB    Από το 10ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
294 ΚB    Από το 11ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
295 ΚB    Από το 12ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
295 ΚB    Από το 13ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
187 ΚB    Από το 14ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
265 ΚB    Από το 15ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

378 ΚB    Από το 16ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

192 ΚB    Από το 17ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

859 ΚB    Από το 18ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

663 ΚB    Από το 19ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

140 ΚB    Από το 20ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

170 ΚB    Από το 21ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 22ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 23ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

580 ΚB    Από το 24ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 25ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
683 ΚB    Από το 26ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 27ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

495 ΚB    Από το 28ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

688 ΚB    Από το 29ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

251 ΚB    Από το 30ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

121 ΚB    Από το 31ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
 
626 ΚB    Από το 212ο-264o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
 
378 ΚB    Από το 188ο-211o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
 
194 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
 
231 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
 
302 ΚB    Από το 144ο-162o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
 
299 ΚB    Από το 128ο-143o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
 
197 KB   Από το 115ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 116ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 117ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 118ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 119ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 120ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 121ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

283 KB   Από το 122ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 123ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

310 KB   Από το 124ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

359 KB   Από το 125ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 126ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 127ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
 
271 ΚB    Από το 115ο-127o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 
198 ΚB    Από το 109ο-113o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη