Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016
 
729 KB   Από το 290ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016
 
551 KB   Από το 257ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016
 
551 KB   Από το 223ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

480 KB   Από το 224ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

304 KB   Από το 233ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

260 KB   Από το 234ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

290 KB   Από το 235ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

260 KB   Από το 236ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

269 KB   Από το 237ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

264 KB   Από το 238ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 239ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

198 KB   Από το 240ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 241ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 242ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 243ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 244ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 245ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 246ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 247ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

198 KB   Από το 249ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 250ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 251ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

192 KB   Από το 252ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016
 
521 KB   Από το 228ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

519 KB   Από το 229ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

562 KB   Από το 230ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 12 Ιουλίου 2016
 
487 KB   Από το 208ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

486 KB   Από το 227ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016
 
432 KB   Από το 226ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
 
257 KB   Από το 208ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

278 KB   Από το 209ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

257 KB   Από το 210ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

212 KB   Από το 211ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

209 KB   Από το 212ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 213ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 214ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 215ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 216ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 217ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 218ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 219ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 220ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 221ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 222ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

206 KB   Από το 223ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 224ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 225ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016
 
379 KB   Από το 159ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

429 KB   Από το 160ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

268 KB   Από το 161ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

227 KB   Από το 162ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 163ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

292 KB   Από το 164ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 165ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 166ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

190 KB   Από το 167ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

244 KB   Από το 168ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 169ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

186 KB   Από το 170ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 171ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 172ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 173ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 174ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 175ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 176ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 177ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 178ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 179ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 180ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 181ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

292 KB   Από το 182ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 183ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 184ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 185ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 186ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 187ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 188ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 189ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 190ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 191ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 192ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 193ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 194ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 195ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 196ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 197ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 198ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 199ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 200ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 201ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 202ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

250 KB   Από το 203ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

327 KB   Από το 204ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 205ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Μαϊου 2016
 
223 KB   Από το 134ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

186 KB   Από το 135ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

186 KB   Από το 136ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

185 KB   Από το 137ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

203 KB   Από το 138ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

246 KB   Από το 139ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

185 KB   Από το 140ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 141ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 142ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 143ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

189 KB   Από το 144ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

239 KB   Από το 145ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 146ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 147ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

234 KB   Από το 148ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 149ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 150ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 151ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 152ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 153ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 154ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 155ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 156ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 157ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 158ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016
 
229 KB   Από το 100ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 102ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

338 KB   Από το 103ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

386 KB   Από το 104ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

292 KB   Από το 105ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

502 KB   Από το 106ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 107ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

290 KB   Από το 108ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 109ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 110ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 111ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

299 KB   Από το 112ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

303 KB   Από το 113ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

302 KB   Από το 114ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

302 KB   Από το 115ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

301 KB   Από το 116ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 117ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 118ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 119ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

301 KB   Από το 120ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

301 KB   Από το 121ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 122ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 123ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

293 KB   Από το 124ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 125ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 126ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

293 KB   Από το 127ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 128ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

293 KB   Από το 129ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 130ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 131ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 132ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 | Επόμενη