Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
11η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
 

227 ΚB     Από το 11ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

10η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Μαίου 2020
 

231 ΚB     Από το 10ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

9η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Μαΐου 2020
 
505 ΚB    Από το 79ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
184 ΚB    Από το 80ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
415 ΚB    Από το 81ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
874 ΚB    Από το 83ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
932 ΚB    Από το 84ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
187 ΚB    Από το 85ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
432 ΚB    Από το 86ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

8η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Απριλίου 2020
 
245 ΚB    Από το 76ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
591 ΚB    Από το 77ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
442 ΚB    Από το 78ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

7η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
 
228 ΚB     Από το 7ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

6η Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 26 Απριλίου 2020
 
366 ΚB    Από το 70ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
474 ΚB    Από το 71ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
311 ΚB    Από το 72ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
356 ΚB    Από το 73ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
279 ΚB    Από το 74ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
373 ΚB    Από το 75ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

5η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
 
366 ΚB    Από το 65ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
565 ΚB    Από το 66ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
347 ΚB    Από το 67ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
483 ΚB    Από το 68ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
436 ΚB    Από το 69ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

4η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
 
1449 KB   Από το 63ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
2048 KB   Από το 64o/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

3η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
 

230 KB   Από το 3ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

2η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
 
199 ΚB    Από το 32ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
186 ΚB    Από το 33ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
211 ΚB    Από το 34ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 35ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 36ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 37ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 38ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
196 ΚB    Από το 39ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
195 ΚB    Από το 40ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
299 ΚB    Από το 41ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
397 ΚB    Από το 42ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
125 ΚB    Από το 43ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
425 ΚB    Από το 44ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
122 ΚB    Από το 45ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 46ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 47ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
122 ΚB    Από το 48ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
123 ΚB    Από το 49ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
124 ΚB    Από το 50ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
142 ΚB    Από το 51ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
190 ΚB    Από το 52ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
193 ΚB    Από το 53ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
393 ΚB    Από το 54ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
190 ΚB    Από το 55ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
436 ΚB    Από το 56ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
487 ΚB    Από το 57ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
197 ΚB    Από το 58ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
195 ΚB    Από το 59ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
189 ΚB    Από το 60ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
127 ΚB    Από το 62ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη