Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
9η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 3 Απριλίου 2023
 

184 ΚB Από τον 47ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 48ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 49ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 50ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 51ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

513 ΚB Από τον 52ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 53ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 54ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 55ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 56ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 57ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

242 ΚB Από τον 58ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

247 ΚB Από τον 59ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

264 ΚB Από τον 60ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

195 ΚB Από τον 61ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

535 ΚB Από τον 62ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

187 ΚB Από τον 63ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

274 ΚB Από τον 64ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 65ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

6η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 7 Μαρτίου 2023
 

160 ΚB Από τον 34ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

157 ΚB Από τον 35ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

155 ΚB Από τον 36ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

646 ΚB Από τον 37ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

166 ΚB Από τον 38ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

150 ΚB Από τον 39ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

159 ΚB Από τον 40ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

229 ΚB Από τον 41ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

130 ΚB Από τον 42ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

131 ΚB Από τον 43ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

5η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023
 

168 ΚB Από τον 22-33ο/2023 αρ. αποφάσεων της συνεδρίασης

 

2η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
 

386 ΚB Από τον 1-20ο/2023 αρ. αποφάσεων της συνεδρίασης

 

1η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023
 

386 ΚB Από το πρακτικό με αριθμό 1/2023 της συνεδρίασης

 

22η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022
 

638 ΚB Από τον 115ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 116ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 117ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 118ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

20η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 

216 ΚB Από τον 99ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

953 ΚB Από τον 100ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

320 ΚB Από τον 101ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

2092 ΚB Από τον 102ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

2099 ΚB Από τον 103ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

285 ΚB Από τον 104ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

308 ΚB Από τον 105ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

371 ΚB Από τον 106ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

282 ΚB Από τον 107ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

516 ΚB Από τον 108ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

406 ΚB Από τον 109ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

478 ΚB Από τον 110ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

503 ΚB Από τον 111ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

230 ΚB Από τον112ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

303 ΚB Από τον 113ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

18η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022
 

212 KB Από τον 94-97ο/2022 αρ. αποφάσεων της συνεδρίασης

 

15η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
 

346 KB Από τον 77ο/2022 αρ. αποφάσεων της συνεδρίασης

 

14η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022
 

329 ΚB Από τον 71ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 72ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

658 ΚB Από τον 73ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 74ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

188 ΚB Από τον 75ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

330 ΚB Από τον 76ο/2022 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη