Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
 
228 ΚB     Από το 7ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 26 Απριλίου 2020
 
366 ΚB    Από το 70ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

474 ΚB    Από το 71ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

311 ΚB    Από το 72ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

356 ΚB    Από το 73ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

279 ΚB    Από το 74ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

373 ΚB    Από το 75ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
 
366 ΚB    Από το 65ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

565 ΚB    Από το 66ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

347 ΚB    Από το 67ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

483 ΚB    Από το 68ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

436 ΚB    Από το 69ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
 
1449 KB   Από το 63ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

2048 KB   Από το 64o/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
 
230 KB   Από το 3ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
 
199 ΚB    Από το 32ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

186 ΚB    Από το 33ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

211 ΚB    Από το 34ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 35ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 36ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

124 ΚB    Από το 37ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

124 ΚB    Από το 38ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

196 ΚB    Από το 39ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

195 ΚB    Από το 40ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

299 ΚB    Από το 41ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

397 ΚB    Από το 42ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

125 ΚB    Από το 43ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

425 ΚB    Από το 44ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

122 ΚB    Από το 45ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 46ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

124 ΚB    Από το 47ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

122 ΚB    Από το 48ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 49ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

124 ΚB    Από το 50ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

142 ΚB    Από το 51ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

190 ΚB    Από το 52ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

193 ΚB    Από το 53ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

393 ΚB    Από το 54ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

190 ΚB    Από το 55ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

436 ΚB    Από το 56ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

487 ΚB    Από το 57ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

197 ΚB    Από το 58ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

195 ΚB    Από το 59ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

189 ΚB    Από το 60ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

127 ΚB    Από το 62ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
 
197 ΚB    Από το 1ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

199 ΚB    Από το 2ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

196 ΚB    Από το 3ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

196 ΚB    Από το 4ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

197 ΚB    Από το 5ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

196 ΚB    Από το 6ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

265 ΚB    Από το 7ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

620 ΚB    Από το 8ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

294 ΚB    Από το 9ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

238 ΚB    Από το 10ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

294 ΚB    Από το 11ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

295 ΚB    Από το 12ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

295 ΚB    Από το 13ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

187 ΚB    Από το 14ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

265 ΚB    Από το 15ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

378 ΚB    Από το 16ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

192 ΚB    Από το 17ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

859 ΚB    Από το 18ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

663 ΚB    Από το 19ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

140 ΚB    Από το 20ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

170 ΚB    Από το 21ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 22ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

123 ΚB    Από το 23ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

580 ΚB    Από το 24ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 25ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

683 ΚB    Από το 26ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 27ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

495 ΚB    Από το 28ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

688 ΚB    Από το 29ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

251 ΚB    Από το 30ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

121 ΚB    Από το 31ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
 
626 ΚB    Από το 212ο-264o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
 
378 ΚB    Από το 188ο-211o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
 
194 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Επόμενη