Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
1η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
 

352 ΚB Από τον 1ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

237 ΚB Από τον 2o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

32η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020
 

114 ΚB Από τον 194ο-207o/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

30η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
 

62 ΚB Από τον 188ο-192o/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

29η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020
 

182 ΚB Από τον 183ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

190 ΚB Από τον 184ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 185ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 186ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 187ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

28η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
 

191 ΚB Από τον 182ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

27η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
 

243 ΚB Από τον 180ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

251 ΚB Από τον 181ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

26η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
 

181 ΚB Από τον 167ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

202 ΚB Από τον 168ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

156 ΚB Από τον 169ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

156 ΚB Από τον 170ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

256 ΚB Από τον 171ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

197 ΚB Από τον 172ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

154 ΚB Από τον 173ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον174ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

155 ΚB Από τον 175ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

158 ΚB Από τον 176ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

268 ΚB Από τον 177ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 178ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 179ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020
 

395 ΚB Από τον 9ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

  

276 ΚB Από τον 10ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

274 ΚB Από τον 11ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

25η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
 

180 ΚB Από τον 147ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

  

179 ΚB Από τον 148ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 149ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

178 ΚB Από τον 150ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

175 ΚB Από τον 151ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

185 ΚB Από τον 152ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 153ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 154ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

57 ΚB Από τον 155ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 156ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

175 ΚB Από τον 157ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 158ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 159ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

362 ΚB Από τον 160ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 161ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

858 ΚB Από τον 162ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

797 ΚB Από τον 163ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

748 ΚB Από τον 164ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

752 ΚB Από τον 165ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

748 ΚB Από τον 166ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

24η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
 

1.61 MB    Από το 131ο-137o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

1.55 MB    Από το 138ο-146o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη