Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016
 
263 KB   Από το 354ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 355ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

278 KB   Από το 356ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 357ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

253 KB   Από το 358ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 359ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

235 KB   Από το 360ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 361ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

199 KB   Από το 362ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016
 
376 KB   Από το 340ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016
 
576 KB   Από το 318ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

576 KB   Από το 319ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

312 KB   Από το 320ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

314 KB   Από το 321ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

311 KB   Από το 322ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

269 KB   Από το 323ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

319 KB   Από το 324ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

217 KB   Από το 325ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

217 KB   Από το 326ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 327ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

275 KB   Από το 328ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

703 KB   Από το 329ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 330ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

192 KB   Από το 331ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 332ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 333ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 334ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016
 
729 KB   Από το 290ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016
 
551 KB   Από το 257ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016
 
551 KB   Από το 223ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

480 KB   Από το 224ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

304 KB   Από το 233ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

260 KB   Από το 234ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

290 KB   Από το 235ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

260 KB   Από το 236ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

269 KB   Από το 237ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

264 KB   Από το 238ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 239ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

198 KB   Από το 240ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 241ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 242ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 243ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 244ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 245ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 246ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 247ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

198 KB   Από το 249ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 250ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 251ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

192 KB   Από το 252ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016
 
521 KB   Από το 228ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

519 KB   Από το 229ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

562 KB   Από το 230ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 12 Ιουλίου 2016
 
487 KB   Από το 208ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

486 KB   Από το 227ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016
 
432 KB   Από το 226ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
 
257 KB   Από το 208ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

278 KB   Από το 209ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

257 KB   Από το 210ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

212 KB   Από το 211ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

209 KB   Από το 212ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 213ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 214ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 215ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 216ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 217ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 218ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 219ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 220ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 221ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 222ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

206 KB   Από το 223ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 224ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 225ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 7 8 9 10 11 12 13 14 | Επόμενη