Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017
 
224 KB   Από το 151ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017
 
242 KB   Από το 139ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

262 KB   Από το 140ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 141ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 142ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 143ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 144ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 145ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

243 KB   Από το 146ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

244 KB   Από το 147ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

244 KB   Από το 148ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

243 KB   Από το 149ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

351 KB   Από το 150ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 4 Ιουλίου 2017
 
282 KB   Από το 132ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

296 KB   Από το 133ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

280 KB   Από το 134ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

282 KB   Από το 135ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

295 KB   Από το 136ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

280 KB   Από το 137ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 138ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Μαϊου 2017
 
237 KB   Από το 110ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

224 KB   Από το 111ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

518 KB   Από το 113ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 114ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 115ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 116ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 117ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 118ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 119ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 18 Μαϊου 2017
 
1060 KB   Από το 85ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017
 
200 KB   Από το 28ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 5 Μαρτίου 2017
 
532 KB   Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

659 KB   Εκλογή Τακτικών και Αν. μελών Οικονομικής Επιτροπής
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
 
300 KB   Από το 23ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

321 KB   Από το 24ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017
 
523 KB   Από το 364ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016
 
311 KB   Από το 364ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

335 KB   Από το 365ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

263 KB   Από το 366ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

304KB   Από το 367ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

261 KB   Από το 368ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

263 KB   Από το 369ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

268 KB   Από το 370ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

256 KB   Από το 371ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

254 KB   Από το 372ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

249 KB   Από το 373ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

750 KB   Από το 374ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

454 KB   Από το 375ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

206 KB   Από το 376ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

262 KB   Από το 377ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 7 8 9 10 11 12 13 14 | Επόμενη