Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 12 Ιουλίου 2016
 
487 KB   Από το 208ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

486 KB   Από το 227ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016
 
432 KB   Από το 226ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
 
257 KB   Από το 208ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

278 KB   Από το 209ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

257 KB   Από το 210ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

212 KB   Από το 211ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

209 KB   Από το 212ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 213ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 214ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 215ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 216ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 217ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 218ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 219ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 220ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 221ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 222ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

206 KB   Από το 223ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 224ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

205 KB   Από το 225ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016
 
379 KB   Από το 159ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

429 KB   Από το 160ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

268 KB   Από το 161ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

227 KB   Από το 162ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 163ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

292 KB   Από το 164ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 165ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 166ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

190 KB   Από το 167ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

244 KB   Από το 168ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 169ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

186 KB   Από το 170ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 171ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 172ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 173ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 174ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 175ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 176ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 177ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 178ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 179ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 180ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 181ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

292 KB   Από το 182ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 183ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 184ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 185ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 186ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 187ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 188ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 189ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 190ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 191ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 192ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 193ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 194ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 195ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 196ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 197ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 198ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 199ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 200ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 201ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 202ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

250 KB   Από το 203ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

327 KB   Από το 204ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 205ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Μαϊου 2016
 
223 KB   Από το 134ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

186 KB   Από το 135ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

186 KB   Από το 136ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

185 KB   Από το 137ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

203 KB   Από το 138ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

246 KB   Από το 139ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

185 KB   Από το 140ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 141ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 142ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 143ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

189 KB   Από το 144ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

239 KB   Από το 145ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 146ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

187 KB   Από το 147ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

234 KB   Από το 148ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 149ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 150ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 151ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 152ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 153ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 154ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

182 KB   Από το 155ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

180 KB   Από το 156ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 157ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

181 KB   Από το 158ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016
 
229 KB   Από το 100ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 102ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

338 KB   Από το 103ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

386 KB   Από το 104ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

292 KB   Από το 105ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

502 KB   Από το 106ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 107ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

290 KB   Από το 108ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 109ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 110ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 111ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

299 KB   Από το 112ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

303 KB   Από το 113ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

302 KB   Από το 114ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

302 KB   Από το 115ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

301 KB   Από το 116ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 117ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 118ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

300 KB   Από το 119ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

301 KB   Από το 120ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

301 KB   Από το 121ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 122ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 123ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

293 KB   Από το 124ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 125ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 126ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

293 KB   Από το 127ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 128ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

293 KB   Από το 129ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 130ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 131ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

294 KB   Από το 132ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Απριλίου 2016
 
396 KB   Από το 88ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

393 KB   Από το 89ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

374 KB   Από το 90ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

394 KB   Από το 91ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

400 KB   Από το 92ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

394 KB   Από το 93ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

393 KB   Από το 94ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

383 KB   Από το 95ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

400 KB   Από το 96ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

341 KB   Από το 97ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

383 KB   Από το 98ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

374 KB   Από το 99ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016
 
280 KB   Από το 85ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

279 KB   Από το 86ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

283 KB   Από το 87ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016
 
230 KB   Από το 62ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

243 KB   Από το 63ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

226 KB   Από το 64ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

422 KB   Από το 65ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

353 KB   Από το 66ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

170 KB   Από το 67ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

160 KB   Από το 68ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

165 KB   Από το 69ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

148 KB   Από το 70ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

203 KB   Από το 71ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 72ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

173 KB   Από το 73ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

168 KB   Από το 74ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

157 KB   Από το 75ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

163 KB   Από το 76ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

159 KB   Από το 77ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

165 KB   Από το 78ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

162 KB   Από το 79ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

163 KB   Από το 80ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

163 KB   Από το 81ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

159 KB   Από το 82ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

240 KB   Από το 83ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

269 KB   Από το 84ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016
 
186 KB   Από το 24ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

382 KB   Από το 25ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 26ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 27ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

192 KB   Από το 28ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 29ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

183 KB   Από το 30ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 31ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

142 KB   Από το 32ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 33ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

184 KB   Από το 34ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

464 KB   Από το 35ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

464 KB   Από το 36ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

483 KB   Από το 37ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 38ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 39ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

191 KB   Από το 40ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

171 KB   Από το 41ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

145 KB   Από το 42ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

123 KB   Από το 43ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

111 KB   Από το 44ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

175 KB   Από το 45ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

206 KB   Από το 46ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

175 KB   Από το 47ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 48ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 49ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

179 KB   Από το 50ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 51ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

157 KB   Από το 52ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

164 KB   Από το 53ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

158 KB   Από το 54ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

155 KB   Από το 55ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

155 KB   Από το 56ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

157 KB   Από το 57ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

155 KB   Από το 58ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

156 KB   Από το 59ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

158 KB   Από το 60ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 7 8 9 10 11 | Επόμενη