Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Μαϊου 2017
 
237 KB   Από το 110ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

224 KB   Από το 111ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

518 KB   Από το 113ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 114ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 115ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 116ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 117ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 118ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 119ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 18 Μαϊου 2017
 
1060 KB   Από το 85ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017
 
200 KB   Από το 28ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 5 Μαρτίου 2017
 
532 KB   Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

659 KB   Εκλογή Τακτικών και Αν. μελών Οικονομικής Επιτροπής
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
 
300 KB   Από το 23ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

321 KB   Από το 24ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017
 
523 KB   Από το 364ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016
 
311 KB   Από το 364ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

335 KB   Από το 365ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

263 KB   Από το 366ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

304KB   Από το 367ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

261 KB   Από το 368ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

263 KB   Από το 369ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

268 KB   Από το 370ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

256 KB   Από το 371ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

254 KB   Από το 372ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

249 KB   Από το 373ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

750 KB   Από το 374ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

454 KB   Από το 375ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

206 KB   Από το 376ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

262 KB   Από το 377ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016
 
263 KB   Από το 354ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 355ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

278 KB   Από το 356ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 357ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

253 KB   Από το 358ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 359ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

235 KB   Από το 360ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

204 KB   Από το 361ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

199 KB   Από το 362ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016
 
376 KB   Από το 340ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016
 
576 KB   Από το 318ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

576 KB   Από το 319ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

312 KB   Από το 320ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

314 KB   Από το 321ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

311 KB   Από το 322ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

269 KB   Από το 323ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

319 KB   Από το 324ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

217 KB   Από το 325ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

217 KB   Από το 326ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 327ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

275 KB   Από το 328ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

703 KB   Από το 329ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 330ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

192 KB   Από το 331ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 332ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 333ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

196 KB   Από το 334ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 7 8 9 10 11 12 13 | Επόμενη