Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
13η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
 

338 ΚB Από τον 74ο-105o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

10η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
 

314 ΚB Από τον 73ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

9η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021
 

236 ΚB Από τον 71ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

236 ΚB Από τον 72ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

8η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021
 

297 ΚB Από τον 68ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

234 ΚB Από τον 69ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

6η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Απριλίου 2021
 

290 ΚB Από τον 57ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

187 ΚB Από τον 58o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

717 ΚB Από τον 59o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

271 ΚB Από τον 60o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

251 ΚB Από τον 61o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

191 ΚB Από τον 62o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

349 ΚB Από τον 63o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

272 ΚB Από τον 64o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 65o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 66o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 67o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

5η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Μαρτίου 2021
 

261 ΚB Από τον 50ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 51o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

1,52 MB Από τον 52o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

1,52 MB Από τον 53o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 54o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

371 ΚB Από τον 55o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

266 ΚB Από τον 56o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

4η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021
 

200 ΚB Από τον 47ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

337 ΚB Από τον 48o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

256 ΚB Από τον 49o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

3η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021
 

632 ΚB Από τον 7ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 8ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

632 ΚB Από τον 9ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 10ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

691 ΚB Από τον 11ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 12ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 13ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

632 ΚB Από τον 14ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 15ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

634 ΚB Από τον 16ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 17ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

634 ΚB Από τον 18ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 19ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 20ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 21ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 22ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

630 ΚB Από τον 23ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

631 ΚB Από τον 24ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

632 ΚB Από τον 25ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

236 ΚB Από τον 26ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 27ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 28ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB Από τον 29ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 30ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 31ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 34ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 35ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 37ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 38ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 39ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 40ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 41ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 42ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 43ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 44ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

188 ΚB Από τον 45ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

189 ΚB Από τον 46ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

2η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 

188 ΚB Από τον 3ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

207 ΚB Από τον 4o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

195 ΚB Από τον 5o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 6o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

1η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
 

352 ΚB Από τον 1ο/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

237 ΚB Από τον 2o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη