Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
 
232 ΚB     Από το 87ο-93o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
 
227 ΚB     Από το 11ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Μαίου 2020
 
231 ΚB     Από το 10ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Μαΐου 2020
 
505 ΚB    Από το 79ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

184 ΚB    Από το 80ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

415 ΚB    Από το 81ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

874 ΚB    Από το 83ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

932 ΚB    Από το 84ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

187 ΚB    Από το 85ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

432 ΚB    Από το 86ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Απριλίου 2020
 
245 ΚB    Από το 76ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

591 ΚB    Από το 77ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

442 ΚB    Από το 78ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
 
228 ΚB     Από το 7ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 26 Απριλίου 2020
 
366 ΚB    Από το 70ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

474 ΚB    Από το 71ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

311 ΚB    Από το 72ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

356 ΚB    Από το 73ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

279 ΚB    Από το 74ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

373 ΚB    Από το 75ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
 
366 ΚB    Από το 65ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

565 ΚB    Από το 66ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

347 ΚB    Από το 67ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

483 ΚB    Από το 68ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

436 ΚB    Από το 69ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
 
1449 KB   Από το 63ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

2048 KB   Από το 64o/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
 
230 KB   Από το 3ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Επόμενη