Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
 

1.61 MB    Από το 131ο-137o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

1.55 MB    Από το 138ο-146o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020
 
466 ΚB    Από το 23/2020 πρακτικό της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
 
344 ΚB    Από το 22/2020 πρακτικό της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
 
136 ΚB    Από το 111ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

140 ΚB    Από το 112ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

210 ΚB    Από το 113ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB    Από το 114ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

254 ΚB    Από το 115ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

256 ΚB    Από το 116ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

242 ΚB    Από το 117ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

218 ΚB    Από το 118ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

188 ΚB    Από το 119ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

132 ΚB    Από το 120ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

133 ΚB    Από το 121ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

361 ΚB    Από το 122ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

135 ΚB    Από το 123ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

133 ΚB    Από το 124ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

133 ΚB    Από το 125ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

264 ΚB    Από το 126ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 127ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

217 ΚB    Από το 128ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

136 ΚB    Από το 129ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
 
1050 ΚB    Από το 108ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

142 ΚB    Από το 109ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

264 ΚB    Από το 110ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
 
152 ΚB    Από το 106ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

139 ΚB     Από το 107ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
 
114 ΚB    Από το πρακτικό με αριθμό 16/2020 της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020
 
299 ΚB    Από τους 94ο-105o/2019 αρ. αποφάσεων της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020
 
527 ΚB     Από το 14ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Ιουνίου 2020
 
631 ΚB     Από το 13ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Επόμενη