Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 
198 ΚB    Από το 109ο-113o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
 
204 ΚB    Από το 87ο-91o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 
410 ΚB    Από το 60ο-80o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
 
389 KB   Από το 22ο-40o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
 
309 KB   Από το 22ο-40o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019
 
250 KB   Από το 13ο-21o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
 
191 KB   Από το 1ο-2o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

266 KB   Από το 3ο-12o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 
234 KB   Από το 248ο-256o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
 
261 KB   Από το 238ο-246o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
 
543 KB   Από το 212ο-232o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 | Επόμενη