Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
 
457 ΚB    Από το 3ο/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
 
457 ΚB    Από το 32ο-62o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
 
494 ΚB    Από το 1ο-31o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
 
626 ΚB    Από το 212ο-264o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
 
378 ΚB    Από το 188ο-211o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
 
194 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
 
231 ΚB    Από το 163ο-183o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
 
302 ΚB    Από το 144ο-162o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
 
299 ΚB    Από το 128ο-143o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
 
197 KB   Από το 115ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 116ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 117ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 118ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 119ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 120ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 121ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

283 KB   Από το 122ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 123ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

310 KB   Από το 124ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

359 KB   Από το 125ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 126ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 127ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 | Επόμενη