Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018
 
392 KB   Από το 3ο-21o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017
 
121 KB   Από το 252ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

128 KB   Από το 254ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
 
276 KB   Από το 235ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017
 
571 KB   Από το 172ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

593 KB   Από το 205ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017
 
242 KB   Από το 158ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

262 KB   Από το 159ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

246 KB   Από το 160ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

799 KB   Από το 162ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

731 KB   Από το 163ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 164ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

347 KB   Από το 166ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

349 KB   Από το 167ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 168ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

224 KB   Από το 169ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017
 
224 KB   Από το 151ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017
 
242 KB   Από το 139ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

262 KB   Από το 140ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 141ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 142ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 143ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 144ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 145ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

243 KB   Από το 146ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

244 KB   Από το 147ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

244 KB   Από το 148ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

243 KB   Από το 149ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

351 KB   Από το 150ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 4 Ιουλίου 2017
 
282 KB   Από το 132ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

296 KB   Από το 133ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

280 KB   Από το 134ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

282 KB   Από το 135ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

295 KB   Από το 136ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

280 KB   Από το 137ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

291 KB   Από το 138ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Μαϊου 2017
 
237 KB   Από το 110ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

224 KB   Από το 111ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

518 KB   Από το 113ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

225 KB   Από το 114ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 115ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 116ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

220 KB   Από το 117ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

222 KB   Από το 118ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

221 KB   Από το 119ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 18 Μαϊου 2017
 
1060 KB   Από το 85ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: 1 2 3 4 | Επόμενη