Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
 

191 ΚB Από τον 182ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
 

243 ΚB Από τον 180ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

251 ΚB Από τον 181ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
 

181 ΚB Από τον 167ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

202 ΚB Από τον 168ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

156 ΚB Από τον 169ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

156 ΚB Από τον 170ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

256 ΚB Από τον 171ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

197 ΚB Από τον 172ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

154 ΚB Από τον 173ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον174ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

155 ΚB Από τον 175ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

158 ΚB Από τον 176ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

268 ΚB Από τον 177ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 178ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 179ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020
 

395 ΚB Από τον 9ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

  

276 ΚB Από τον 10ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

274 ΚB Από τον 11ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
 

180 ΚB Από τον 147ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

  

179 ΚB Από τον 148ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 149ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

178 ΚB Από τον 150ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

175 ΚB Από τον 151ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

185 ΚB Από τον 152ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 153ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 154ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

57 ΚB Από τον 155ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 156ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

175 ΚB Από τον 157ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

176 ΚB Από τον 158ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

177 ΚB Από τον 159ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

362 ΚB Από τον 160ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

157 ΚB Από τον 161ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

858 ΚB Από τον 162ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

797 ΚB Από τον 163ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

748 ΚB Από τον 164ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

752 ΚB Από τον 165ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

748 ΚB Από τον 166ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
 

1.61 MB    Από το 131ο-137o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

1.55 MB    Από το 138ο-146o/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020
 
466 ΚB    Από το 23/2020 πρακτικό της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
 
344 ΚB    Από το 22/2020 πρακτικό της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
 
136 ΚB    Από το 111ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

140 ΚB    Από το 112ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

210 ΚB    Από το 113ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB    Από το 114ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

254 ΚB    Από το 115ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

256 ΚB    Από το 116ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

242 ΚB    Από το 117ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

218 ΚB    Από το 118ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

188 ΚB    Από το 119ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

132 ΚB    Από το 120ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

133 ΚB    Από το 121ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

361 ΚB    Από το 122ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

135 ΚB    Από το 123ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

133 ΚB    Από το 124ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

133 ΚB    Από το 125ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

264 ΚB    Από το 126ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

492 ΚB    Από το 127ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

217 ΚB    Από το 128ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

136 ΚB    Από το 129ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
 
1050 ΚB    Από το 108ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

142 ΚB    Από το 109ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

264 ΚB    Από το 110ο/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη