Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
37η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023
 

290 ΚB Από τον 1ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

36η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
 

180 ΚB Από τον 205ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 206ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 207ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 208ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 209ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

253 ΚB Από τον 210ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 211ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

1.04 MB Από τον 212ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 213ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 214ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 215ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

253 ΚB Από τον 216ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 217ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 218ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 219ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 220ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 221ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 222ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 223ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 224ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 225ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 226ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 227ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 228ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

32η Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2023
 

622 ΚB Από τον 155ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 157ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 158ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 159ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 161ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 162ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 163ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 164ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 165ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 166ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

232 ΚB Από τον 168ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 169ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 170ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 171ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 172ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 173ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 174ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 175ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 177ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 178ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 179ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 180ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 181ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 182ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 183ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

188 ΚB Από τον 184ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

186 ΚB Από τον 185ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 186ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 187ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 188ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 189ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 190ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 191ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

212 ΚB Από τον 192ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

390 ΚB Από τον 193ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

188 ΚB Από τον 194ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 195ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 196ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 197ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 198ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 199ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 200ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

357 ΚB Από τον 201ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

28η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023
 

184 ΚB Από τον 142ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

553 ΚB Από τον 143ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

553 ΚB Από τον 144ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 145ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

246 ΚB Από τον 146ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB Από τον 147ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB Από τον 148ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 149ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 150ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

345 ΚB Από τον 151ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

267 ΚB Από τον 152ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 153ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

27η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023
 

Υπήρξε αναβολή της συνεδρίασης για την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, 15.00 μ.μ.

 

26η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023
 

Υπήρξε αναβολή της συνεδρίασης για την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, 20:30 μ.μ.

 

23η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 18 Ιουλίου 2023
 

Υπήρξε αναβολή της συνεδρίασης για την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

 

20η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023
 

183 ΚB Από τον 104ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 105ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 106ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 107ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 108ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

189 ΚB Από τον 109ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 110ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 111ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

242 ΚB Από τον 112ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB Από τον 113ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

185 ΚB Από τον 114ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 115ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

305 ΚB Από τον 116ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

458 ΚB Από τον 117ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

372 ΚB Από τον 118ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

249 ΚB Από τον 119ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

408 ΚB Από τον 120ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 121ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 122ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 123ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 124ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 125ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 126ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 127ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 128ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 129ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

180 ΚB Από τον 130ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

16η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 26 Μαϊου 2023, 20.00 μ.μ.
 

193 ΚB Από τον 97-101ο/2023 αρ. αποφάσεων της συνεδρίασης

 

15η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 16 Μαϊου 2023
 

192 ΚB Από τον 82ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

263 ΚB Από τον 83ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 84ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

688 ΚB Από τον 85ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 86ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 87ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 88ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 89ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 90ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 91ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

181 ΚB Από τον 92ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

182 ΚB Από τον 93ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

243 ΚB Από τον 94ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

184 ΚB Από τον 95ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

183 ΚB Από τον 96ο/2023 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη