Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 
410 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
 
389 KB   Από το 22ο-40o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
 
309 KB   Από το 22ο-40o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019
 
250 KB   Από το 13ο-21o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
 
191 KB   Από το 1ο-2o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

266 KB   Από το 3ο-12o/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 
234 KB   Από το 248ο-256o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
 
261 KB   Από το 238ο-246o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
 
543 KB   Από το 212ο-232o/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018
 
227 KB   Από το 200ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

209 KB   Από το 201ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

228 KB   Από το 202ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

174 KB   Από το 203ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

172 KB   Από το 204ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

169 KB   Από το 206ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

170 KB   Από το 207ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

209 KB   Από το 208ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

283 KB   Από το 209ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

208 KB   Από το 210ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

171 KB   Από το 211ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
 
269 KB   Από το 188ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

439 KB   Από το 189ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

268 KB   Από το 190ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

270 KB   Από το 191ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

278 KB   Από το 192ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

270 KB   Από το 193ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

268 KB   Από το 194ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

272 KB   Από το 195ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

267 KB   Από το 196ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

266 KB   Από το 197ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

266 KB   Από το 198ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

271 KB   Από το 199ο/2018 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.
 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 | Επόμενη