Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
8η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021
 

223 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

7η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 31 Μαϊου 2021
 

210 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

6η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Απριλίου 2021
 

247 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

4η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021
 

326 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021
 

310 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

2η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 

319 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

1η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
 

290 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

32η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020
 

223 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

31η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
 

129 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

30η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
 

145 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη